1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z serwisu („serwis”).

2. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników serwisu oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.

3. Administratorem danych osobowych serwisu oraz serwisu jest Groweb Maciej Fertała, Zawadzkiego 47, 66-300 Międzyrzecz; NIP: 596 175 18 27

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy tez danych dostępu do konta bankowego.

6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7. Administrator szanując prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

8. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu – przeznaczone są do korzystania z serwisu.

9. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę sewisu z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Groweb Maciej Fertała, Zawadzkiego 47, 66-300 Międzyrzecz; NIP: 596 175 18 27

11. Pliki cookies w stronie groweb.pl/.io wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

12. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

13. W ramach serwisu stosowane są następujce rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ikony CC 3.0 BY